تراش وسیله ای است که برای تراشیدن نوک مدادهای آرایشی به کار می رود.

برخی از انواع مدادتراش دارای دو تیغه ی استوانه ای هستند، زاویه ی تیغه نسبت به مداد، میزان تیزی نوک را تعیین می‌کند.

مداد تراش آرایشی یکی از ابزار های مهم در میان وسایل آرایش بوده و کیفیت تیغه آن بسیار مهم است.

برخی از انواع مداد تراش آرایشی دارای تیغه های دو قلو هستند و برخی از آنها دارای بیش از یک روزنه برای انواع مدادند، بعضی از آنها نیز دارای مخزن جمع آوری ضایعات می باشند.

تراش های مختلفی در ابعاد و برندهای مختلفی در بازار وجود دارند که افراد با توجه به نیاز خود می توانند بهترین آنها را برگزینند.