پنبه یک محصولی است که به صورت طبیعی از گیاهان تولید می شود رشته ها یا الیاف ها پنبه از دانه های بوته ی پنبه رشد می کنند.

پنبه بهداشتی به آن نوع پنبه گفته می شود که مدت زمان جذب آن بسیار کم بوده و بتواند آب و رطوبت را در خود نگه دارد این محصول را در عملیات پزشکی و بهداشتی مورد استفاده قرار می دهند.

پنبه بهداشتی یکی از محصولات مصرفی بوده و برای مصارف خاص مورد استفاده قرار می گیرد و چنان نقش ارزشمندی دارد که بدون آن انجام بعضی از کار های پزشکی و بهداشتی و آرایشی به آن وابسته است.

پنبه های بهداشتی در حجم متفاوت و برای مصارف متفاوتی همچون آرایشی، بهداشتی و پزشکی در بازار عرضه می شوند.