مسواک کودک 379 بی بی لند

شناسه: SC25662
19,489 تومان

مسواک تعلیمی کودک 378 بی بی لند

شناسه: SC25660
19,500 تومان

مراقبت از دندان های کودکان امری بسیار مهم است، دندان های نوزادی نقش راهنما را برای دندان های دائمی بزرگسالی ایفا می کنند. اگر دندان ها زودتر از موعد و در اثر پوسیدگی بیافتند دندان های بزرگسالی ممکن است فضای کافی برای رشد بهتر را نداشته باشند.

مراقبت های ضعیف از دندان های نوزادی ممکن است موجب بروز مشکلاتی چون عفونت، درد و مشکلات گفتاری شود.

با اینکه مسواک زدن در سن کودکی برای آنها ممکن است دشوار باشد و یا فکر کنید مسواک زدن کودکان در این سن ضرورت ندارد، اما مطالعات نشان می دهند که اهمیت به بهداشت دهان و دندان از کودکی آغاز می شود

یکی از راه های مراقبت از دندان های کودکان، استفاده از مسواک مخصوص کودکان است.

مسواک های کودکان در برندها، رنگ ها و اشکال مختلف در بازار وجود دارند.