سرلاک غذایی کمکی است که برای تکمیل فرآیند تغذیه کودک مورد استفاده قرار می گیرد.

سرلاک ها از نظر طعم و قوام متنوع هستند، همچنین سرلاک برای سنین مختلف موجود است.

اگر بخواهیم سرلاک را بصورت علمی تعریف کنیم در واقع سرلاک یک غلات مخصوص نوزادان دارای پروبیوتیک مفید بیفیدوس است، که این پروبیوتیک باعث تقویت سیستم ایمنی و گوارشی نوزاد شما می شود.

با توجه به نیازهای متفاوت بدنی هر کودک، انواع سرلاک در بازار موجود است.

سرلاک برنج، گندم، جو دوسر، مخلوط غلات و میوه و… از انواع سرلاک ها هستند.