تغذیه پوست در واقع خون رسانی به پوست است؛ پوست توسط خون تغذیه می شود، مویرگ ها در زیر پوست وظیفه تغذیه بافت های پوست را برعهده دارند.

تغذیه پوست بدین معناست که چربی آن را با لیپید تامین کنید، یکی از روش های تغذیه مناسب پوست استفاده از محصولات مغذی پوست است که نیازهای تغذیه ای پوست را برطرف می سازد، این محصولات همچون سایر محصولات پوستی وابسته به نوع پوست باهم متفاوتند، پس برای انتخاب یک محصول درست نیاز به شناختن و تعیین نوع پوست خود دارید تا بتوانید با مصرف درست و مداوم نیازهای تغذیه ای پوست خود را رفع کنید.