علت عرق کردن برای خنک شدن بدن است، آب روی سطح پوست از طریق تبخیر بخار می شود و بدن خنک می شود.

عرق کردن خود به خود بو و رنگی ندارد، اما وقتی با باکتری های روی پوست ترکیب شود باعث می شود بدن و فرد بوی بدی دهد.

یکی از راه های رفع و یا کم کردن بوی بد بدن استفاده از مام رول هاست.

مام رول ها موادی هستند که برای پوشش دهی زیر بغل از آن استفاده می شود و ساختار مایع دارند.

این محصولات که برای هر دو گروه مصرف کننده خانم ها و آقایان و رایحه های مختلف تولید می شوند، با استفاده از ترکیبات موجود در خود تا حدودی از ایجاد بوی بد عرق و بدن جلوگیری می کنند.