بهترین غذا برای نوزادان شیر مادر است، چرا که نوزاد را از مبتلا شدن به بیماری های گوناگون مصون می کند، علاوه بر این شیر مادر دارای مقادیر زیادی ویتامین است و مواد مورد نیاز بدن کودک را تا شش ماه تامین می کند و باعث سلامتی نوزاد می شود.

بسیاری از مادران هنگام شیر دادن نوزاد، نوک سینه شان زخم می شود چراکه مادر روش صحیح شیر دادن نوزاد را نمی‌داند؛ برای رفع چنین مشکلی مادران می توانند از سر شیشه استفاده کنند. 

مادران می توانند به کمک شیر دوش، شیر برای نوزاد خود ذخیره کنند.

شیر دوش به مادر کمک بسیاری می کند ولی اگر مادر در بیرون از منزل کار می کند و یا یک سینه ی آن ترشح شیر داشته باشد، باید از شیر دوش استفاده نماید؛ شیر مادر به مدت 6 ساعت در دمای محیط و 2 تا 3 روز در یخچال سالم می ماند.

مادران می توانند به وسیله شیر دوش شیر خود را بدوشند، از طرفی دیگر شیر دوش باعث بیرون آمدن نوک سینه های صاف شده و باعث می شود که نوزاد راحت تر شیر بخورد.

بعضی از شیر دوش ها به گونه ای طراحی شده اند که شبیه مکیدن شیر از سینه مادر است.

شیردوش ها در دو نوع برقی و دستی در بازار وجود دارند.

مادرانی که شیر دوش دستی استفاده می کنند به این دلیل است که عملکرد این نوع شیر دوش ها شبیه مکیدن نوزاد است.

عمل مکیدن در شیر دوش دستی به وسیله دست کنترل می‌شود، این نوع از شیر دوش ها نسبت به شیردوش های برقی، ارزان، کوچک و کم صدا است.