برق لب برای درخشان کردن لب‌ و حجیم تر نشان دادن آن استفاده می‌شود، که یکی از لوازم آرایشی پرکاربرد است. از برق لب برای براق کردن و یا دادن رنگی جزیی به لب ها استفاده می‌شود، برق لب با درخششی که بر روی لب ایجاد می‌کند لب را زیباتر و لطیف تر جلوه می دهد.

برق لب از نوعی ماده واکس مانند، روغن و اندکی رنگدانه تشکیل می شود، آن دسته از برق لب هایی که رنگی هستند، تنها دارای میزانی کمتر از 3 درصد رنگ می باشند.

برق لب ها به چند دسته : برق لب شفاف، برق لب رنگی، برق لب‌ با رنگدانه درخشان، برق لب حجم دهنده تقسیم می شوند.