مکیدن به کودکان احساس آرامش و امنیت می دهد، مکیدن به کودکان در ارتباط و شناخت جهان پیرامونشان کمک شایانی میکند.

پستانک، سرپستانی از جنس لاستیک، پلاستیک، یا سیلیکون است که برای مکیدن به نوزاد یا کودک خردسال داده می شود.

در حالت استاندارد دارای یک سرپستان، سپر دهان و دسته است.

سپر دهان و یا دسته به اندازه ی کافی بزرگ ساخته می شود تا از خطر خفگی یا بلعیدن آن توسط کودک جلوگیری گردد.

پستانک کمک بسیار زیادی به ارضای میل مکیدن در کودک، خوابیدن کودک و… می کند.