یکی از واکنش هایی که به علت فشار بیش ازحد در یک قسمت از کف پا ایجاد می گردد میخچه و پینه پا است که نوعی ضایعه پوستی و واکنش طبیعی بدن برای حفاظت از خود می باشد.

برای میخچه درمان های متفاوتی وجود دارد که یکی از این روش ها استفاده از چسب میخچه است.

چسب میخچه شبیه به چسب زخم است با این تفاوت که حاوی سالیسیلیک اسید 40 درصد است، یکی از مهم ترین راه های درمان میخچه استفاده از چسب میخچه و یا استعمال موضعی ژل سالیسیلیک اسید است که در بسیاری از داروخانه ها وجود دارد.

افرادی که دیابت دارند، افرادی که مشکلات پوستی نظیر اگزما و یا عفونت و… دارند،افرادی که دچار اختلال گردش خون و مشکلات عروق محیطی هستند، بیماران دچار نوروپاتی محیطی نباید از چسب میخچه استفاده کنند.