کفش زير گچ پا پاکسما

شناسه: SC59018
35,000 تومان

مچ و کف بند آتل دار DR-W012 دکتر مد

شناسه: SC48066
1,948,100 تومان

زانو بند با کشکک سیلیکونی D-07 تینور

شناسه: SC25476
229,000 تومان918,000 تومان

قوزبند آتل دار DR-B011 دکتر مد

شناسه: SC46672
2,006,000 تومان2,429,000 تومان

گردنبند طبی سخت DR-122 دکتر مد

شناسه: SC46456
1,252,400 تومان

زانو بند کشکک باز آتل دار DR-K008 دکتر مد

شناسه: SC48017
3,558,500 تومان

شکم بند ساده B121-1 دکتر مد

شناسه: SC48000
1,433,300 تومان

کمربند و شکم‌ بند مناسب بعد زایمان و بعد عمل جراحی A03 تینور

شناسه: SC25241
299,000 تومان631,000 تومان

تجهیزات ارتوپدی در موارد بسیاری مانند درمان شکستگی ها و جراحی های ترمیمی کاربرد دارند.

در شکستگی های استخوان از تجهیزات تثبیت کننده داخلی، خارجی و یا داخل کانال استخوانی به منظور ثابت کردن و تنظیم جایگاه استخوان در طول دوره درمان استفاده می شود.

لیست محصولات ارتوپدی