مداد چشم یکی از قدیمی ترین لوازم آرایشی مصریان باستان و ایرانیان محسوب می شود. در گذشته از سرمه به عنوان خط چشم و آرایش چشم استفاده می شد.

در دنیای آرایش، مداد چشم یک ابزار ضروری است. شما احتمالا در هر آرایش خود از مداد چشم کمک می گیرید و این کاملا طبیعی است که بخواهید چشم های خود را به شکل خاصی نمایش دهید.

مداد چشم ها در رنگ های مختلفی عرضه می شوند. محبوب ترین این رنگ ها مشکی و سرمه ای است که آرایش با این رنگ مدادها منجر به درشت جلوه دادن و زیباتر کردن چشم ها می شود.