پدهای بهداشتی روزانه نمونه های نازک تر و کوچک تر نوارهای بهداشتی هستند.

پدهای روزانه همچون نوارهای بهداشتی در دو نوع کتان و مشبک تولید می‌شوند، با این تفاوت که این پدها نازک تر و کوچک تر از نوار بهداشتی هستند.

نوع کتان یا پنبه ای برای افرادی که حساسیت دارند مناسب‌ است.

این پدها دارای قدرت جذب بالایی هستند و از کثیف شدن لباس زیر فرد جلوگیری کرده و مانع از ایجاد آلودگی در بانوان می گردند.

از این پدها برای اواخر دوران قاعدگی یا برای جذب ترشحات روزانه استفاده می‌شود، افرادی که از تامپون یا کاپ قاعدگی استفاده می‌کنند، برای جذب نشتی های احتمالی می توانند از پدهای روزانه کمک بگیرند.

لازم است بدانید که پدهای روزانه برای خونریزی های شدید قابل استفاده نیستند.