تعریق یک فعالیت طبیعی بدن است که برای تعادل دمای بدن و خروج سموم بدن از طریق غدد تعریق و منافذ پوست ضروری می باشد.

کرم های ضد تعریق مانند سایر کرم ها ازجمله کرم های مرطوب کننده هستند اما ترکیباتی که در این محصول به‌کار رفته است موجب کاهش تعریق می شود.

از کرم های ضد تعریق می توان در تمام قسمت های بدن استفاده کرد، این کرم ها تا حدود بسیار زیادی می توانند بوی بد عرق را مهار کنند و تا حدودی از تعریق جلوگیری کنند.

کرم های ضد تعریق در برندها و حجم های مختلف در بازار ارائه می شوند که افراد با توجه به نیاز خود می توانند از آنها استفاده کنند.