آینه آرایشی یکی از لوازم ضروری و مهم برای افراد است، برای هر آرایش کردنی یک آینه آرایشی لازم است تا فرد به وسیله ی آن خود را در آینه ببیند تا خطاهایی در آرایش صورت خود انجام ندهد.

آینه آرایشی به دو نوع تقسیم بندی می شود آینه هایی که به صورت ایستاده هستند و می توانند روی میزی قرار بگیرند، آینه هایی که در شکل کوچک تر هستند و به راحتی می توان آنها را داخل کیف قرار داد هر فرد وابسته به نیاز خود یکی از آنها را برمیگزیند.