سنگ پا یا پوکه معدنی نوعی سنگ آذرین است که از سرد شدن گدازه های آتشفشانی شکل می گیرد.

سنگ پا در واقع نوعی سنگ آذرین متخلخل، اسفنجی شکل و زبر است که از سرد شدن مواد مذاب آتشفشان ها شکل می‌گیرد و خاصیت سایش و لایه برداری دارد.

از سنگ پا به دلیل قابلیت بالای سایندگی اش برای زدودن لایه های سفت مرده ی پوست در پاشنه پا استفاده می شود.

امروزه سنگ پا به رنگ های سفید، قهوه ای، قرمز و مشکی و در انواع طبیعی و مصنوعی موجود است.