تمیز کردن بین دندان ها و لثه برای حفظ سلامت دهان و دندان اهمیت بسیاری دارد، تعداد زیادی از افراد از نخ دندان برای تمیز کردن بین دندان های خود استفاده می کنند اما استفاده از مسواک بین دندانی یک روش مراقبتی عالی محسوب می شود.

مسواک بین دندانی مسواکی است که از آن برای تمیز کردن فاصله بین دندان ها و فواصل دندان های ارتودنسی شده استفاده می شود.

مسواک بین دندانی یک مسواک کوچک گرد یا مخروطی است که دندانه های کوچک آن به سیم مخصوص متصل شده اند، دسته برخی از این مسواک های کوچک است که باعث شده استفاده از آن راحت باشد اما دسته برخی دیگر بلند است و شبیه مسواک های معمولی می باشد؛ این مسواک های به گونه ای طراحی شده است که به آرامی وارد فضای بین دندان می‌ شوند.

استفاده از مسواک بین دندانی یک روش عالی برای از بین بردن پلاک است و کارایی آن از نخ دندان بیشتر است و در صورتی که همواره در کنار مسواک زدن مورد استفاده قرار بگیرد به حفظ سلامت دهان و دندان کمک خواهد کرد.

بین دندانی ها به صورت اختصاصی مخصوص قسمت هایی ساخته شده اند که مسواک های معمولی به آن مناطق دسترسی ندارند.

کاربردهای مسواک های بین دندانی شامل؛ تمیز کردن فاصله بین دندان ها در افرادی که به طور طبیعی فاصله دندانی دارند، تمیز کردن اطراف براکت ها، نواحی زیر سیم های قوس دار ارتودنسی ثابت فلزی، لینگوال، دیمون، سرامیکی و …، مابین پیچ های ایمپلنت و زیر پروتز، تمیز کردن فاصله بین دندان های ارتودنسی شده می شود.

مسواک های بین دندانی در اندازه و اشکال مختلف عرضه شده است بنابراین باید آن را براساس وضعیت دهان و دندان خود انتخاب کرد به نحوی که به راحتی بین دندان قرار بگیرد.