همه افراد دوست دارند یک لبخند زیبا داشته باشند اما برای داشتن دندان های سفید و مروارید مانند، فرد باید روزانه زمان کافی را به صورت منظم به مراقبت دندان ها اختصاص دهد.

علاوه بر مسواک زدن استفاده از نخ دندان هم باید بخش اصلی این مراقبت باشد.

نخ دندان یا دنتال فلاس وسیله ای مکمل مسواک برای تمیز نگاه داشتن سطوح بین دندان می باشد، نخ دندان یک نخ چند رشته ای از جنس نایلون یا گاهی تک رشته ای از جنس تفلون است که برای برداشتن پلاک دندانی و خارج کردن مواد غذایی باقی مانده در سطوح مجاور دندان ها فاصله بین دندان‌ها به کار می رود. سطوح بین دندانی با استفاده از مسواک تمیز نمی شوند و با استفاده از نخ دندان می توان این سطوح را تمیز کرد.