چسب های دندان مصنوعی به صورت پودری و کرمی تولید و ساخته می شوند و دندان های مصنوعی را به لثه ها می چسبانند.

چسب های دندان مصنوعی ماده ای غیر سمی و قابل حل در آب هستند، این چسب ها از بزاق دهان قوی تر بوده و بین لثه و دندان یک لایه چسبناک مصنوعی ایجاد می کند که این نوار موجب افزایش استحکام شده و همچنین مانع لیز خوردن دندان مصنوعی می گردد. به دلیل اینکه بزاق دهان به دندان مصنوعی و بافت دهان می چسبد، پروتز نیز به بافت می چسبد.

چسب دندان مصنوعی در انواع مختلف خمیری، پودری و پد عرضه می شود. هنگام استفاده از هر مدل باید برچسب روی آن محصول خوانده شود.