شیردهی یکی از مهم ترین وظایف مادری است، شیر مادر فرزندان را از آسیب ها و بیماری ها محافظت می کند.

گاهی مادران به دلایل مختلف مثل تو بودن نوک پستان ها و یا ترشح شیر از آنها مجبورند شیر را از سینه خارج کنند.

یکی از را ه های دوشیدن شیر، استفاده از شیردوش های برقی است که امروزه به علل گوناگون در میان مادران رواج پیدا کرده است.

مادرانی که به مدت طولانی بیرون از منزل هستند و مسئولیت نگه داری از فرزند شیرخوارشان را به پرستار یا فرد دیگری می سپارند، با کمک شیردوش برقی می توانند شیر خود را دوشیده و در یخچال طبق درستورالعمل مربوطه نگه داری کنند تا در مواقع لزوم پرستار با کمک شیر ذخیره شده نوزاد را تغذیه کند.

از آنجا که در نوعی از شیر دوش های برقی، دو پمپ تعبیه شده است، به طور همزمان می توان از هر دو پستان پمپاژ را انجام داد.

استفاده از این شیردوش ها بسیار راحت می باشد، به وسیله این نوع از شیر دوش ها می‌توان تمامی شیر درون سینه ها را تخلیه کرد.

عیب اصلی این شیر دوش ها، سنگینی و صدای زیاد آنها نسبت به شیر دوش های دستی است.