کمربند و شکم‌ بند مناسب بعد زایمان و بعد عمل جراحی A03 تینور

شناسه: SC25241
299,000 تومان631,000 تومان

کمربند آتل دار طبی کوتاه DR-B007 دکتر مد

شناسه: SC46658
3,076,500 تومان

کمربند آتل دار لامبو ساکرال پین مد تینور مدل 2004

807,600 تومان

کمربند آتل دار لومباساکرال DR-B033 دکتر مد

شناسه: SC46716
3,906,000 تومان5,722,900 تومان

کمربند طبی صادراتی آدور

399,000 تومان

کمربند کار دکترمد مدل DR-B053

شناسه: SC66792
2,242,900 تومان

کمربند طبی سخت آدور (L.S.O)

435,000 تومان

کمربند آتل دار بلند آدور

890,000 تومان

کمربند کوتاه ارتکس آدور

699,000 تومان

کمربند بلند آتل دار DR-B007-2 دکترمد

شناسه: SC66494
4,717,200 تومان