نوار بهداشتی دستمالی است که از نظر ظاهری همانند پوشک نوزادان و کوچکتر از آن است، زنان در دوران قاعدگی، برای جلوگیری از نفوذ خون خارج شده از فَرْج خود به لباس آن را روی لباس زیر خود قرار می دهند؛ یک طرف نوار بهداشتی چسب دارد و به داخل لباس می چسبد تا در سکون قرار بگیرد. نوار بهداشتی های امروزی معمولا استریل هستند و از پوششی از الیاف مصنوعی و توده ای پنبه و مواد جاذب مایعات درون آن تشکیل می شوند.

امروزه نوار بهداشتی ها در سایزبندی های مختلف و قدرت جذب متفاوت در بازار عرضه می شوند.

جنس رویه نوار بهداشتی ها عمدتا از رویه کتانی یا رویه ی مشبک است.

نوار بهداشتی ها در انواع مختلف ساده و بالدار، مخصوص روز یا شب، نوار بهداشتی های مسافرتی معطر و… تولید می شوند.