مداد ابرو که گاهی اوقات با نام مداد چشم نیز شناخته میشود همانند یک مداد معمولی است که به جای کربن یا سرب در خود مواد آرایشی دارد.

کسانی که قصد آرایش صورت خود را دارند می توانند برای بلند کردن و زیبا نشان دادن ابروی خود از مداد ابرو استفاده کنند. مدادی شکل بودن باعث میشود کارکردن با آن بسیار راحت تر باشد و کاربر در زمان استفاده می تواند در جهتی که میخواهد ابروهای خود را حالت دهد.

فرم دهی به ابرو، پرکردن جای خالی ابرو، ایجاد تقارن بین ابروها، تقویت پهنا و عرض ابرواز جمله کاربردهای مداد ابروست.

رنگ مداد ابرو باید متناسب با ته رنگ پوست شما و ویژگی های صورتتان باشد تا به صورت شما زیبایی ببخشد.