فرمژه یک ابزار زیبایی است که می تواند مژه های شما را لیفت و فر کند.

این وسیله بیشتر روی مژه فوقانی استفاده شده و باعث بزرگ تر به نظر رسیدن چشم ها و خوش حالت شدن مژه ها می شود.

فرمژه ها از فلز ساخته می شود، اغلب شامل پدهای لاستیکی برای جلوگیری از تماس مستقیم مژه با فلز است؛ این پدها قابل تعویض و شستشو هستد.

بسیاری از افراد از فرمژه به عنوان یک روتین آرایشی به تنهایی یا قبل از ریمل استفاده می کنند.