رابطه جنسی رابطه مهمی در میان زوجین به شمار می رود، تمامی کارشناسان امور خانواده بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کیفیت این رابطه بر نوع رابطه آنها اثر می گذارد و می تواند آن را بهبود ببخشد و یا به چالش بکشد.

زود انزالی یکی از اختلالات شایع جنسی است که بسیاری از افراد را درگیر خود می کند، اسپری تاخیری از جمله ابزارهایی است که به مردان کمک می کند تا رابطه جنسی طولانی تری داشته باشند و دیرتر انزال را تجربه کنند.

این اسپری ها از طریق مسدود کردن راه های انتقال پیام های عصبی به آلت، میزان تحریک حسی را در این ناحیه کاهش می دهند و منجر به طولانی تر شدن رابطه جنسی می شوند.

با این حال استفاده از این مواد، معایب و مزایای خاص خود را دارد.