آویز دست ساده مشکی ورنا کد V307

307,000 تومان

آویز دست 4004 پین مد تینور

شناسه: SC54057
177,000 تومان

آویز دست دو تکه DR-125 دکتر مد

شناسه: SC46472
352,300 تومان

آویز دست یا اسلینگ Sling وسیله ای از جنس پارچه است که از گردن آویزان شده تا اندام فوقانی را محافظت کند.

آویز دست زیر ساعد را حمایت کرده و نیروی وزن اندام فوقانی را به گردن منتقل میکند.

از آویز دست در آسیب ها و یا بعد از اعمال جراحی اندام فوقانی استفاده میشود.

از این وسیله برای کمک به بی حرکتی بیشتر ساعد، مچ دست و کف دست بعد از درمان شکستگی ها و یا ترمیم تاندون یا اعصاب ناحیه استفاده می گردد.