هوای داخل خانه یا محل کار و… باید پاک و سالم باشد و اگر همراه با بوی خوش باشد آرامش محیط را بیشتر می کند، استفاده از خوشبو کننده های هوا یکی از راه هایی است که می توان برای محیط های بسته که امکان تبادل و جابه جایی هوا چندان وجود ندارد، برای سلامت و طراوت هوا استفاده کرد.

خوشبو کننده های هوا در اشکال مختلفی مانند قطره های خوشبو کننده که می توان آنها را در دستگاه تصفیه هوا استفاده کرد، اسپری های دستی و اتوماتیک خوشبو کننده هوا، ژل های خوشبو کننده و… در بازار عرضه می شوند.