یکی از متداول ترین اختلالات پا، بدشکلی انگشت شست پا به نام هالوکس والگوس یا اصطلاحا قوز شست پا است، این بدشکلی ‌انحراف انگشت شست پا به خارج یا هالوکس والگوس  hallux valgus و سوارشدن انگشتان روی یکدیگر است، با پیشرفت این دفورمیتی راستای طبیعی مفصل شست پا نیز تغییر کرده و موجب نیمه دررفتگی این مفصل خواهد شد و در نتیجه دردناک شدن این منطقه، تغییر فشار کف پایی، برهم خوردن ساختار طبیعی پا و اختلال در راه رفتن ایجاد می شود.

در مواردی که هنوز انحراف شست پا حاد نشده است، می توان به کمک انواع بین انگشتی طبی به درمان این مشکل پرداخت.

این محصولات که جنسی سیلیکونی دارند، به راحتی بین انگشتان پا قرار گرفته و زمنیه درمان و حتی پیشگیری را می توانند مهیا سازند.

لا انگشتی طبی به منظور جلوگیری از رشد استخوان ها، اگر در مراحل شروع بیماری هستید در صورت استفاده درست و مداوم بیماری را بهبود داده و اگر در مراحل پیشرفته بیماری هستید درد را برطرف می سازد و از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند.

مشاهده همه 9 نتیجه