آتل ها برای ثابت نگه داشتن عضلات و استخوان تا سپری شدن دوره ی درمان و یا رساندن فرد مصدوم به مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

آتل انگشت معمولا از یک نوار آلومینیومی درست میشود که در تمام طول یک انگشت دست قرار میگیرد، قسمت بیرونی از جنس سخت و قسمت داخلی که در تماس با انگشت است از مواد نرم ساخته شده است.

هنگامیکه بر اثر ضربه، فشار و کشیدگی خارج از تحمل استخوان و مفاصل انگشتان دست دچار آسیب دیدگی، یکی از عارضه های انگشت ماشه ای، انحراف مفصل متاکارپوفالانژیال، فلکشن و… می شود باید از آتل انگشت استفاده کرد.

آتل انگشت با ثابت نگه داشتن استخوان و مفصل های انگشت روند بهبود را تسریع کرده و درد ناشی از آسیب را کاهش می دهد.

مشاهده همه 7 نتیجه