آرنج یکی از مفصل‌های بالا تنه انسان است که احتمال خشک و سفت شدن آن پس از آسیب دیدگی بسیار بالا است.

برای اینکه از بروز چنین عوارضی جلوگیری شود، آرنج بند در مرحله توانبخشی پس از آسیب دیدگی بسته می شود.

آرنج بند توانایی کششی مفصل را حفظ می کند و در عین حال در برابر فشارهای فیزیکی مختلف از آرنج محافظت میکند.

آرنج بند از طریق محدود کردن فعالیت های چرخشی، از خم شدن، کشش شدید مفصل که می تواند پس از آسیب دیدگی خطرناک باشد، جلوگیری میکند.

همچنین آرنج بند روند بهبود آسیب دیدگی را تسریع کرده و از وارد شدن آسیب های بیشتر به آرنج جلوگیری میکند.

مشاهده همه 4 نتیجه